Warmte-krachtkoppeling (WKK)

Warmte-krachtenergie moet worden gemeten, beveiligd en verrekend (facturering). ELEQ Transformatoren.

Warmte-krachtkoppeling is een zeer energiezuinige techniek. Bij het opwekken van elektriciteit in energiecentrales wordt warmte gegenereerd, die verloren gaat als restwarmte. Een warmte-krachtinstallatie kan restwarmte hergebruiken voor het verwarmen van kraanwater. Dergelijke installaties hebben een rendement dat tweemaal zo hoog is als dat van twee afzonderlijke installaties voor het opwekken van elektriciteit en warmte.

De werking van een warmte-krachtinstallatie is erg eenvoudig: een brandstof wordt gebruikt om een motor te laten draaien, die op zijn beurt een wisselstroomdynamo in beweging zet die daardoor elektriciteit kan produceren. Daarnaast geneert de beweging van de wisselstroomdynamo ook warmte, die wordt afgevoerd via een koelmedium dat zo oververhitting voorkomt. Een warmtewisselaar onttrekt die warmte uit het koelmedium en gebruikt die om warm water te bereiden. Ook de warmte van de verbrandingsgassen wordt teruggewonnen via condensatie en gebruikt voor het bereiden van warm water.

Afhankelijk van de vereiste specificaties bieden wij een aantal standaard transformatoren voor het beveiligen, meten en verrekenen van met warmte-kracht opgewekte energie. Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een maatwerkoplossing voor het omzetten van warmte-krachtenergie zoekt.

Laagspanningtransformatoren
Deelbare transformatoren
Middenspanningtransformatoren

Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Social Image Social Image Social Image