Algemene Voorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn de Algemene Voorwaarden ORGALIME S2012 voor de levering van mechanische, elektrotechnische en elektronische producten (S2012) van maart 2012 van toepassing . Deze voorwaarden kunnen op verzoek gratis worden toegezonden. Andersluidende voorwaarden worden door ons afgewezen.