Duurzame energie

Mastering electricity worldwide

Duurzame energie

Transformatoren voor beschermen, meten en verrekenen. ELEQ-transformatoren.

Al meer dan 70 jaar ontwerpt en fabriceert ELEQ transformatoren voor bescherm-, meet- en verrekentoepassingen. Deze transformatoren bieden een compacte, betrouwbare en veilige oplossing. Ook voor het opwekken, transporteren en distribueren van duurzame energie. Duurzame energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, geothermische warmte, biogas en water zijn niet vervuilend voor de lucht en hebben een geringe CO2-uitstoot. Een ander voordeel is dat deze soorten energie onuitputtelijk zijn. Als met een dergelijke bron energie wordt opgewekt, wordt dit groene energie genoemd.

We leveren zowel standaard- als maatwerktransformatoren. Klantspecifieke transformatoren en een in hoog tempo veranderende markt vragen om snellere innovaties van onze kant. We zijn uitstekend in staat om snel in te spelen op veranderingen, omdat we niet alleen beschikken over ons eigen productontwikkelingscentrum, maar ook zelf produceren.

Specific application for renewable energy

  Wind

  Windenergie moet worden gemeten, beveiligd en verrekend (facturering). ELEQ Transformatoren.

  Wind is het gevolg van een ongelijkmatige opwarming van de aarde door de zon. Windenergieturbines worden daardoor aan het draaien gebracht en deze beweging kan worden worden benut om met behulp van generatoren elektriciteit op te wekken. Windenergie is schoon, wat een eigenschap is die we beslist nodig hebben om in de toekomst te kunnen beschikken over een duurzame toevoer van energie. De opgewekte energie wordt vervolgens getransporteerd door een netbeheerder, die ervoor zorgt dat deze in het net terechtkomt.

  Afhankelijk van de vereiste specificaties bieden wij een aantal standaard transformatoren voor het beveiligen, meten en verrekenen van met wind opgewekte energie.

  Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een maatwerkoplossing voor het omzetten van windenergie zoekt.

  Laagspanningtransformatoren
  Deelbare transformatoren
  Middenspanningtransformatoren

  Solar

  Zonne-energie moet worden gemeten, beveiligd en verrekend (facturering). ELEQ Transformatoren.

  Zonne-energie is energie opgewekt door de hitte en het licht van de zon. Bijvoorbeeld doormiddel van zonnepanelen. Deze bestaan uit rijen zonnecellen. Een zonnecel is gemaakt van twee siliconen lagen. Wanneer de zon op de zonnecel schijnt, ontstaat er een elektrische stroom tussen de twee lagen. Dit is een directe stroom en voor het energienet is wisselstroom nodig. Een omvormer kan gebruikt worden om de directe stroom om te zetten naar wisselstroom. Het is mogelijk om 20% van het zonlicht om te zetten naar electriciteit.

  Afhankelijk van de vereiste specificaties bieden wij een aantal standaard transformatoren voor het beveiligen, meten en verrekenen van met zon opgewekte energie.

  Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een maatwerkoplossing voor het omzetten van zonne-energie zoekt.

   

  Laagspanningtransformatoren
  Deelbare transformatoren
  Middenspanningtransformatoren

  Water

  Waterenergie moet worden gemeten, beveiligd en verrekend (facturering). ELEQ Transformatoren.

  Deze soort energie (ook wel hydro-elektrische energie genoemd) wordt opgewekt door hoogte verschillen van vallend water of de snelheid van stromend water. Meer dan 10% van de elektriciteit in de Europese Unie wordt opgewekt in hydro-elektrische installaties. Op wereldschaal is dat meer dan helft. Energie die wordt opgewekt met behulp van waterkracht is afhankelijk van de stroomsnelheid van het water. Hoe harder het water stroomt, des te meer energie ermee kan worden gewonnen.

  Afhankelijk van de vereiste specificaties bieden wij een aantal standaard transformatoren voor het beveiligen, meten en verrekenen van met water opgewekte energie.

  Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een maatwerkoplossing voor het omzetten van waterkrachtenergie zoekt.

  Laagspanningtransformatoren
  Deelbare transformatoren
  Middenspanningtransformatoren

  Warmte-krachtkoppeling (WKK)

  Warmte-krachtenergie moet worden gemeten, beveiligd en verrekend (facturering). ELEQ Transformatoren.

  Warmte-krachtkoppeling is een zeer energiezuinige techniek. Bij het opwekken van elektriciteit in energiecentrales wordt warmte gegenereerd, die verloren gaat als restwarmte. Een warmte-krachtinstallatie kan restwarmte hergebruiken voor het verwarmen van kraanwater. Dergelijke installaties hebben een rendement dat tweemaal zo hoog is als dat van twee afzonderlijke installaties voor het opwekken van elektriciteit en warmte.

  De werking van een warmte-krachtinstallatie is erg eenvoudig: een brandstof wordt gebruikt om een motor te laten draaien, die op zijn beurt een wisselstroomdynamo in beweging zet die daardoor elektriciteit kan produceren. Daarnaast geneert de beweging van de wisselstroomdynamo ook warmte, die wordt afgevoerd via een koelmedium dat zo oververhitting voorkomt. Een warmtewisselaar onttrekt die warmte uit het koelmedium en gebruikt die om warm water te bereiden. Ook de warmte van de verbrandingsgassen wordt teruggewonnen via condensatie en gebruikt voor het bereiden van warm water.

  Afhankelijk van de vereiste specificaties bieden wij een aantal standaard transformatoren voor het beveiligen, meten en verrekenen van met warmte-kracht opgewekte energie. Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een maatwerkoplossing voor het omzetten van warmte-krachtenergie zoekt.

  Laagspanningtransformatoren
  Deelbare transformatoren
  Middenspanningtransformatoren

  Geothermisch

  Geothermische energie moet worden gemeten, beveiligd en verrekend (facturering). ELEQ Transformatoren.

  Geothermische installaties maken gebruik van de warmte die uit de bodem wordt gehaald. Voor het winnen van geothermische warmte (geothermie) wordt warm water vanaf een diepte van minimaal 500 meter onder de grond naar de oppervlakte gepompt. Hoe dieper het water wordt opgepompt, des te hoger de temperatuur. Een warmtewisselaar onttrekt de warmte van het opgepompte water, die vervolgens wordt geleverd aan een distributienetwerk dat het bij de verbruikers brengt. Een enorm voordeel van geothermische warmte is dat deze onmiddellijk beschikbaar is. Als de watertemperatuur hoog genoeg is, is het zelfs mogelijk om er elektriciteit mee op te wekken.

  Afhankelijk van de vereiste specificaties bieden wij een aantal standaard transformatoren voor het beveiligen, meten en verrekenen van met geothermische warmte opgewekte energie.

  Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een maatwerkoplossing voor het omzetten van geothermische energie zoekt.

  Laagspanningtransformatoren
  Deelbare transformatoren
  Middenspanningtransformatoren

  Biogas

  Biogasenergie moet worden gemeten, beveiligd en verrekend (facturering). ELEQ Transformatoren.

  Biogas is een gasmengsel dat bestaat uit methaan en koolstofdioxide. Biogas ontstaat wanneer organisch materiaal (ook wel biomassa genoemd) zoals hout, groente-, fruit- en tuinafval, rioolwaterslib en mest gaat gisten. Biogas is een bron van duurzame energie en wordt vaak gebruikt als brandstof in warmte-krachtcentrales. Door biomassa te verbranden, kan elektriciteit en warmte worden opgewekt. Hiervan wordt zowel in energiecentrales als in afvalverbrandingsinstallaties gebruikgemaakt.

  Afhankelijk van de vereiste specificaties bieden wij een aantal standaard transformatoren voor het beveiligen, meten en verrekenen van met biogas opgewekte energie.

  Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een maatwerkoplossing voor het omzetten van windenergie zoekt.

  Laagspanningtransformatoren
  Deelbare transformatoren
  Middenspanningtransformatoren

  Proces

  Van markt- en/of klantvraag tot aansluitkast

  Welke vraag u ook heeft op aansluitgebied, onze deskundige vakmensen vinden beslist de juiste oplossing voor elke situatie. Zo zien we iedere vraag als een uitdaging om tot het perfecte resultaat te komen. En doordat we beschikken over een eigen Product Development Centre (PDC) bestaat deze oplossing niet alleen uit een schets.

  Binnen het PDC beschikken we over een eigen tekenkamer voor een gedetailleerde schets, een 3D-printer om snel tot prototypes te komen, een gereedschapsmakerij en halffabrikatenafdeling. Hierdoor zijn we volledig flexibel in hoe de oplossing eruit komt te zien. Op de halffabrikatenafdeling kunnen we elke schroef en bout welke benodigd is voor de oplossing zelf maken. Daarnaast hebben we een eigen spuitgietafdeling waar de behuizing van de aansluitkasten wordt geproduceerd. Daarna monteren we de producten op onze geautomatiseerde productiebaan. Ook beschikken we over testapparatuur waarmee, indien nodig, de producten getest kunnen worden voordat u deze ontvangt. Kortom, het proces van markt- en/of klantvraag tot aansluitkast is door de precisie van ELEQ in de elektrotechnische wereld een begrip geworden.