Hoogspanning

Mastering electricity worldwide

Hoogspanning

Transformatoren voor beveiligen, meten en verrekenen. ELEQ-transformatoren.

Een hoogspanningsnet is een groot netwerk dat bestaat uit hoogspanningsgeleiders en is bedoeld om grote hoeveelheden elektrische energie over grote afstanden te transporteren. Elektriciteit moet vanaf de plaats waar het wordt opgewekt naar de eindgebruiker worden getransporteerd. Het netwerk waarover de stroom wordt gedistribueerd, wordt het elektriciteitsnetgenoemd. De hoogspanning moet worden getransformeerd naar een lagere spanning. Dat gebeurt in de verdeelstations. Het transporteren van hoogspanningsenergie heeft als voordelen dat er niet alleen meer energie kan worden getransporteerd, maar ook tegen lagere kosten.

Al meer dan 70 jaar ontwerpt en produceert ELEQ transformatoren voor beveiligings-, meet- en verrekentoepassingen. Deze transformatoren bieden een compacte, betrouwbare en veilige oplossing. We leveren zowel standaard- als maatwerktransformatoren voor hoogspanning. Klantspecifieke transformatoren en een in hoog tempo veranderende markt vragen om snellere innovaties van onze kant. We zijn uitstekend in staat om snel in te spelen op veranderingen, omdat we niet alleen beschikken over ons eigen productontwikkelingscentrum, maar ook zelf produceren.

Specific application in high voltage area

  Elektrische schakelvelden (HV)

  Energie moet worden gemeten, beveiligd en verrekend (facturering). ELEQ-transformatoren.

  Een groot hoogspanningsnet waar elektrisch vermogen in alle richtingen kan worden geleid, wordt een schakelveld genoemd. Hoogspanningen en gelijke spanningen kunnen met elkaar worden verbonden door een schakelveld waarin transformatoren zijn geïnstalleerd. Al deze installaties zijn schakelbaar en worden daarom elektrische schakelvelden genoemd. Deze velden maken het mogelijk om elektrische energie te schakelen en onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken.

  Afhankelijk van de vereiste specificaties bieden wij een aantal standaardtransformatoren voor het beveiligen, meten en verrekenen binnen schakelvelden.

  Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een maatwerkoplossing voor het omzetten van energie zoekt.

  Laagspanningtransformatoren
  Middenspanningtransformatoren
  Bushing Stroomtransformatoren

  HVDC

  Energie moet worden gemeten, beveiligd en verrekend (facturering). ELEQ-transformatoren.

  Bij hoogspanningsgelijkstroom (HVDC) gaat het om spanningen van 20 tot 30 kilovolt. Tegenwoordig zijn er honderden zeekabelverbindingen met HVDC en deze werken erg betrouwbaar. HVDC is uiterst efficiënt voor het transporteren van grote hoeveelheden elektriciteit over lange afstanden en voor speciale toepassingen.

  HVDC verbindingen kunnen zowel over land, gedolven als over de zeebodem worden aangelegd. Het transport van gelijkstroom door deze kabels gaat niet zoals bij wisselstroom door het gehele net. Wisselstroom is niet geschikt om te worden getransporteerd over grote afstanden door het zogenaamde ‘shine effect’, door inductie tussen de kabels en ook door de invloed van water. Dit water zal de weerstand van de kabel vergroten en kan uiteindelijk leiden tot warmteontwikkeling en onrendabele kabels. Daarom wordt elektriciteit over erg grote afstanden als gelijkspanning getransporteerd. Om deze gelijkspanning te transformeren zijn transformatoren nodig.

  Afhankelijk van de vereiste specificaties bieden wij een aantal standaardtransformatoren voor het beveiligen, meten en verrekenen van energie. Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een maatwerkoplossing voor het omzetten van energie zoekt.

  Laagspanningtransformatoren
  Middenspanningtransformatoren
  Bushing Stroomtransformatoren

  Vermogenstransformator station

  Energie moet worden gemeten, beveiligd en verrekend (facturering). ELEQ-transformatoren.

  Vermogenstransformatoren zijn erg belangrijk in hoogspanningsstations. Dergelijke transformatoren veranderen de hoogte van de elektrische ingangsspanning, waardoor verbindingen met uiteenlopende spanningen kunnen worden gemaakt. Vermogenstransformatoren zijn aangesloten op het hoogspanningsnet en kunnen een elektrisch vermogen van meer dan 10 MVA transformeren. Ze worden meestal in een onderstation geïnstalleerd. Meestal zijn dit driefasetransformatoren, waarvan het werkingsprincipe vergelijkbaar is met dat van een gewone transformator.

  Vermogenstransformatoren kunnen beide kanten op transformeren, afhankelijk van de kant waar de ingangsspanning wordt aangesloten. Het grote voordeel van vermogenstransformatoren is het indrukwekkende hoge rendement. Bij erg grote vermogenstransformatoren wordt nagenoeg al het elektrische vermogen zonder verlies getransformeerd. Voor het rendement geldt hoe groter, hoe beter en daarom is het rendement van grote vermogenstransformatoren ook het beste.

  In de vermogenstransformator wordt de energie getransformeerd naar een andere hoogte. Afhankelijk van de vereiste specificaties bieden wij een aantal standaardtransformatoren voor het beveiligen, meten en verrekenen van energie. Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een maatwerkoplossing voor het omzetten van energie zoekt.

  Laagspanningtransformatoren
  Middenspanningtransformatoren
  Bushing Stroomtransformatoren

  Proces

  Van markt- en/of klantvraag tot aansluitkast

  Welke vraag u ook heeft op aansluitgebied, onze deskundige vakmensen vinden beslist de juiste oplossing voor elke situatie. Zo zien we iedere vraag als een uitdaging om tot het perfecte resultaat te komen. En doordat we beschikken over een eigen Product Development Centre (PDC) bestaat deze oplossing niet alleen uit een schets.

  Binnen het PDC beschikken we over een eigen tekenkamer voor een gedetailleerde schets, een 3D-printer om snel tot prototypes te komen, een gereedschapsmakerij en halffabrikatenafdeling. Hierdoor zijn we volledig flexibel in hoe de oplossing eruit komt te zien. Op de halffabrikatenafdeling kunnen we elke schroef en bout welke benodigd is voor de oplossing zelf maken. Daarnaast hebben we een eigen spuitgietafdeling waar de behuizing van de aansluitkasten wordt geproduceerd. Daarna monteren we de producten op onze geautomatiseerde productiebaan. Ook beschikken we over testapparatuur waarmee, indien nodig, de producten getest kunnen worden voordat u deze ontvangt. Kortom, het proces van markt- en/of klantvraag tot aansluitkast is door de precisie van ELEQ in de elektrotechnische wereld een begrip geworden.