Opwekking

Mastering electricity worldwide

Opwekking

Transformatoren voor beveiligen, meten en verrekenen. ELEQ-transformatoren.

Het opwekken van energie is niets meer dan het omzetten van energiebronnen in elektriciteit. Deze energiebronnen kunnen fossiele brandstoffen zijn zoals kolen, aardolie en aardgas, maar ook duurzame bronnen zoals waterkracht, geothermische energie, zonne-energie en windenergie. De energie kan worden opgewekt in grote energiecentrales, maar er is een duidelijke tendens in de richting van kleinschalige units, zoals windmolens. Om de daarmee opgewekte energie te kunnen gebruiken, moet deze met behulp van transformatoren worden omgezet.

Al meer dan 70 jaar ontwerpt en produceert ELEQ transformatoren voor beveiligings-, meet- en verrekenapparatuur. Deze transformatoren bieden een compacte, betrouwbare en veilige oplossing. We leveren zowel standaard- als maatwerktransformatoren voor energieopwekking. Klantspecifieke transformatoren en een in hoog tempo veranderende markt vragen om snellere innovaties van onze kant. We zijn uitstekend in staat om snel in te spelen op veranderingen, omdat we niet alleen beschikken over ons eigen productontwikkelingscentrum, maar ook zelf produceren.

Specific application areas for generation

  Generatoren

  Opgewekte energie moet worden gemeten, beveiligd en verrekend (facturering). ELEQ-transformatoren.

  De draaiende beweging van bijvoorbeeld de as van een windmolen is mechanische energie. Om deze mechanische energie om te zetten in elektrische gelijkstroom is een generator nodig. Dit transformatieproces in de generator werkt met inductie; dit is een verschijnsel dat een elektrische spanning genereert doordat een geleider in een veranderend magnetisch veld wordt gebracht. Een generator wordt vaak vergeleken met een dynamo. Een generator met transformatoren kan het potentiaalverschil van de stroom verhogen, waardoor de stroom met minimale verliezen over grotere afstanden kan worden getransporteerd.

  Afhankelijk van de vereiste specificaties bieden wij een aantal standaardtransformatoren voor het beveiligen, meten en verrekenen van opgewekte energie.

  Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een maatwerkoplossing voor het genereren van energie zoekt.

  Laagspanningtransformatoren
  Middenspanningtransformatoren
  Generator transformatoren

  Energiecentrale

  Opgewekte energie moet worden gemeten, beveiligd en verrekend (facturering). ELEQ-transformatoren.

  Een energiecentrale is een grootschalig industrieel gebouw waarin energie wordt opgewekt. Er zijn twee soorten energiecentrales: sommige centrales genereren uitsluitend elektriciteit, andere zijn thermische centrales die zowel elektriciteit als warmte opwekken. De brandstof wordt eerst verbrand in een grote verbrandingsoven. Daarbij komt een enorme hoeveelheid warmte vrij, die wordt gebruikt om enorme hoeveelheden water te verwarmen tot stoom. De stoom wordt sterk gecomprimeerd en met deze druk worden dan een of meer turbines aangedreven. Doordat de turbine begint te draaien, genereert de erop aangesloten generator de stroom. De zo opgewekte energie wordt via een netwerk van hoogspanningsleidingen naar de consument getransporteerd. Ten slotte wordt de stoom die de turbines aandreef weer afgekoeld in een warmtewisselaar, waardoor de stoom weer condenseert tot water. Het water wordt teruggeleid naar de oven, waarmee de kring rond is.

  Afhankelijk van de vereiste specificaties bieden wij een aantal standaardtransformatoren voor het beveiligen, meten en verrekenen van opgewekte energie. Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een maatwerkoplossing voor het genereren van energie zoekt.

  Laagspanningtransformatoren
  Middenspanningtransformatoren
  Generator transformatoren

  Proces

  Van markt- en/of klantvraag tot product

  Welke vraag u ook heeft op transformatorgebied, onze deskundige vakmensen vinden beslist de juiste oplossing voor elke situatie. Zo zien we iedere vraag als een uitdaging om tot het perfecte resultaat te komen. En doordat we beschikken over een eigen Product Development Centre (PDC) bestaat deze oplossing niet alleen uit een schets.

  Binnen het PDC beschikken we over een eigen tekenkamer voor een gedetailleerde schets, een 3D-printer om snel tot prototypes te komen en een gereedschapsmakerij voor de benodigde productietools. Hierdoor zijn wij in staat om volledig flexibel aan jouw oplossing te werken. Ook hebben we een halffabrikatenafdeling waar we elke schroef en bout benodigd voor de optimale oplossing zelf kunnen maken. Daarnaast hebben we een eigen spuitgietafdeling waar de kunststofdelen worden geproduceerd. Daarna monteren we de producten op onze geautomatiseerde productiebaan. Ook beschikken we over testapparatuur waarmee, indien nodig, de producten getest kunnen worden voordat wij deze verzenden. Voor elke transformator kunnen testrapporten opgevraagd worden via onze website. Het proces van markt- en/of klantvraag tot oplossing is door de precisie van ELEQ in de elektrotechnische wereld een begrip geworden.