Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij zetten de extra stap, met een glimlach

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij zetten de extra stap, met een glimlach

Maatschappelijk verantwoord ondernemen werkt bij ons alleen wanneer die is ingebed in ons dagelijks werk. Bijna als een gewoonte. Een gewoonte kost tijd om te ontwikkelen en daarom zijn we dankbaar dat verantwoord handelen altijd deel heeft uitgemaakt van ELEQ’s DNA. Tijd, geld en energie zo effectief mogelijk benutten is voor ons een dagelijkse taak.

Vandaag kunnen we ons afvragen: kunnen we de hoeveelheid energie die we gebruiken verminderen? Kunnen we gebruik maken van hernieuwbare bronnen zoals de zon? Morgen vragen we misschien: kunnen we een initiatief nemen om ons productieproces te verbeteren? Kortom, het begint altijd met het stellen van vragen en vervolgens de tijd nemen en de energie om nieuwe manieren te vinden om die extra stap te zetten. Wij nodigen u uit om aan te sluiten en mee te doen, en samen met ons te glimlachen bij het vooruitzicht van een betere toekomst.

Al met al, streven we naar continuïteit. In bedrijfsvoering, in rendement en in onze relaties met de mensen waarmee we werken. Voor ons betekent goed ondernemerschap het met respect omgaan met mensen, de maatschappij en de wereld. Daarom richten we ons op:

  • People
    ELEQ maakt gebruik van sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie, monitort veiligheid en stimuleert medezeggenschap.
  • Planet
    ELEQ biedt u een objectieve kijk op wat we doen voor een betere planeet.
  • Profit
    ELEQ biedt inzicht in het energieverbruik; een uitgangspunt voor een betere, duurzame winst.

Voel u vrij om ons elke vraag te stellen die in u opkomt. Laten we samenkomen en een aantal inspirerende nieuwe inzichten creëren.

People

ELEQ maakt gebruik van sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie, monitort veiligheid en stimuleert medezeggenschap.

 

Arbeidsomstandigheden
Wij streven ernaar om ervoor te zorgen dat onze medewerkers veilig werken, met passie en plezier. Wij investeren dan ook voortdurend in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers om fysieke stress, stress door de omgeving en psychosociale stress te verminderen.

Veiligheid is een belangrijk onderwerp in ons bedrijf. Gedurende een lange periode hebben we de orde en netheid onderzocht op de werkplek door middel van 5S audits. In 2015 zijn we ook begonnen met het maken van veiligheidsrondes. Deze worden uitgevoerd door toezichthouders om potentiële veiligheidsrisico’s in kaart te brengen en vervolgens te elimineren of te minimaliseren. Door middel van workshops met toezichthouders waren we in staat om een risico-matrix op te stellen, met veiligheid als een van de aspecten die gemeten is. Veiligheid en veiligheidsrisico’s binnen de onderneming worden om de drie jaar geëvalueerd door middel van een RI & E.

Verder hebben we een adviseur aangesteld die medewerkers kunnen raadplegen als ze te maken hebben met mogelijke psychische klachten op het werk.

 

Participatie
We vinden het belangrijk dat onze medewerkers inspraak hebben in onze activiteiten door middel van een medezeggenschapsraad. Elke werknemer moet kunnen groeien en bijdragen aan onze professionele organisatie. Participatie stimuleert ook inzet en betrokkenheid bij de onderneming. In Steenwijk hebben we een medezeggenschapsraad. Dit geeft de werknemers een stem in zowel kleine als grote bedrijf gerelateerde zaken. Er zitten vijf werknemers in de medezeggenschapsraad. De raad wordt om de vier jaar herkozen. Dit garandeert dat de hele organisatie betrokken is bij de vertegenwoordiging van ELEQ medewerkers in de medezeggenschapsraad.

ELEQ Steenwijk heeft ook een personeelsvereniging, gesteund door het bedrijf. Zij organiseren meerdere keren per jaar ontspannende, culturele uitstapjes. Bovendien kiezen de leden elk jaar een goed doel om te sponsoren. In de afgelopen jaren waren dit meestal nationale doelen, maar er zijn ook regionale goede doelen gekozen. Door maandelijks te sparen, zetten de medewerkers van ELEQ een klein, vast bedrag opzij voor dit goede doel. In de loop der jaren zijn donaties gedaan aan KiKa, De Nierstichting, Familiehuis Daniel den Hoed en Make a Wish.

 

Sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie
Al vele jaren werkt onze vestiging in Steenwijk samen met de NoordWestGroep, een organisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie. Recentelijk is deze samenwerking geïntensiveerd, wat geresulteerd heeft in de integratie van de NoordWestGroep in ELEQ Steenwijk in 2013. Elke dag leveren zo’n veertig mensen uit de NoordWestGroep een belangrijke bijdrage aan de productie van ongeveer vijfhonderd verschillende producten. Deze blijvende inzet van de NoordWestGroep staat garant voor kwaliteit, omdat deze medewerkers de producten en procedures binnen ELEQ kennen. Tevens biedt het ook continuïteit voor de NoordWestGroep.

Vanuit onze vestiging in Kerpen werken we ook samen met een organisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie, genaamd Caritas. Deze organisatie werkt voor de vestiging in Kerpen op haar eigen locatie, waar ze zijn gespecialiseerd in de assemblage van een groot aantal producten.

Indirect zorgt onze nauwe samenwerking met de NoordWestGroep en Caritas voor een geschatte 7% social return on investment bij onze klanten voor hun klanten.

 

Lokale gemeenschap
We hechten veel waarde aan de omgeving en de cultuur rondom ELEQ. Door te investeren in de omgeving willen we de lokale bevolking -waaronder veel van onze medewerkers- betrekken bij elkaars activiteiten en bij de omgeving.

We sponsoren een diversiteit van regionale evenementen en sportclubs. Voorbeelden zijn grote initiatieven zoals de Skeelerklim en de Wielerrun in Steenwijk. We zijn ook een langdurige sponsor van het Rabo Theater de Meenthe, een theater waar onze medewerkers korting krijgen op diverse shows. Door middel van dergelijke investeringen  stimuleren we de regionale economie. Tegelijkertijd bieden we medewerkers een kans op een leuke avond uit, wat de balans van werk en privéleven ten goede komt. We hebben ook de voetbalclub FC Kerpen een aantal jaar gesponsord.

Daarnaast besteden we werkzaamheden bij voorkeur lokaal uit indien de prijs-kwaliteitverhouding acceptabel is.

 

Sociale verantwoordelijkheid
ELEQ sponsort ook organisaties die bijdragen aan een betere wereld. Momenteel sponsoren we Artsen zonder Grenzen (Doctors Without Borders) en Oxfam Novib. Beide organisaties streven ernaar om de wereld op alle continenten te verbeteren. Oxfam Novib strijdt tegen armoede en onrecht, en Artsen Zonder Grenzen geeft medische hulp ongeacht religie, afkomst of politieke overtuiging.

ELEQ identificeert, analyseert en vermindert ook proactief risico’s verbonden aan onze producten gedurende hun hele levenscyclus, bijvoorbeeld door steeds meer handleidingen toe te voegen aan producten om mogelijke gevaren voor de samenleving te voorkomen of te verminderen.

 

Technische scholing
Bij ELEQ zijn we gepassioneerd over mastering electricity. Om onze passie voor techniek ook met jongeren te delen, startte ELEQ samen met twee andere in Steenwijk gevestigde bedrijven een nieuwe technische studie. Samen met de Gemeente Steenwijkerland worden daardoor vanaf september 2022 meerdere praktijkgerichte, technische opleidingen aangeboden. Tijdens deze studies krijgen de leerlingen één dag opleiding op school en vier dagen in-house binnen een relevant bedrijf, bijvoorbeeld bij ELEQ. Voor meer informatie klik hier.

 

Planet

ELEQ biedt u een objectieve kijk op wat we doen voor een betere planeet.


Omgeving
Het uitgangspunt van ELEQ is te voldoen aan de strengste milieuwetgeving. Daarom ontwikkelt, produceert en verkoopt ELEQ volgens het milieu zorgsysteem NEN-EN-ISO 14001:2015 en is hiervoor door TUV gecertificeerd. Wij zijn continu bezig alle processen zodanig aan te passen dat het gebruik van schadelijke stoffen wordt geminimaliseerd.

Download: TUV-ISO certificaat ELEQ Steenwijk bv
Download: TUV-ISO certificaat ELEQ Kerpen GmbH

ELEQ voldoet ook aan de Europese richtlijn van de EC regulation 1907/2006 betreffende REACH. REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. Het doel van REACH is het beschermen van mens en milieu tegen de risico’s van chemische stoffen. ELEQ voldoet ook aan de EU-regelgeving voor beperking van gevaarlijks stoffen RoHS (EG) 2011/65/EU en 2015/863. In RoHS is een lijst met chemische stoffen opgenomen waarvoor beperkingen gelden.

Download: REACH en RoHS ELEQ Steenwijk bv
Download: REACH en RoHS ELEQ Kerpen GmbH

Bovendien wordt het resterende koper, messing en plastic uit het productieproces  gerecycled en hergebruikt. Daarna worden de resten verwijderd uit het productieproces door geautoriseerde bedrijven, allen NIWO aangesloten.

Al onze producten worden geproduceerd volgens hoge kwaliteitsnormen -onze eigen en die van onze kopers- om ervoor te zorgen dat ze duurzaam zijn. Elk ELEQ product onderscheidt zich door zijn eenvoudige, slimme ontwerp en solide constructie, die een lange levensduur garandeert. Onze precisie is onze standaard geworden. We zullen onze hoge eisen aan de ontwikkeling en productie van onze producten nooit opgeven.

 

Materialen
Onze ethische en sociale verantwoordelijkheden zijn geïntegreerd in onze dagelijkse werkzaamheden. Hiermee voorkomen we actief schending van de mensenrechten. Een voorbeeld? Met de onderschrijving van de Beleidsverklaring ‘conflictmineralen’ steunen we de activiteiten van de EICC en GeSI, die eisen dat we alles doen wat in onze macht ligt om ervoor te zorgen dat goud, tin, tantaal en wolfraam afkomstig zijn uit conflictvrije gebieden.

Download: Beleidsverklaring Conflictmineralen

Naast de oorsprong van onze materialen onderzoeken we ook de kwaliteit en implementeren we verbeteringen ten behoeve van onze producten. Zo recyclen we gebruikte onderdelen en verminderen we de hoeveelheid (gewicht) van de gebruikte materialen in onze producten.

 

Duurzame energie
ELEQ stimuleert elektrisch rijden, ook onder bezoekers. Elektrische auto’s dragen bij aan een beter milieu door het verminderen van de CO2 uitstoot. Bij onze vestigingen in Steenwijk en Kerpen bieden wij bezoekers oplaadpunten voor hun elektrische auto’s.

Op onze locatie in Kerpen gebruiken we zonne-energie. Met een totaal van 1.084 zonnepanelen, over meer dan 1791 m2, kunnen we 36% van de benodigde energie zelf genereren. Dit maximaliseert duurzame productie in Kerpen.

Profit

ELEQ biedt inzicht in het energieverbruik; een uitgangspunt voor een betere, duurzame winst.

 

Energiebeheer
Wij leveren producten die bijdragen aan een duurzamere wereld. Deze producten zorgen voor bewustzijn en inzicht in het energieverbruik. Dit helpt onze klanten om het energieverbruik te monitoren.

 

Klanten
Bij ELEQ zien we het succes van onze klanten ook als onze verantwoordelijkheid. De klant profiteert van deze houding door middel van een succesvolle toepassing en werking van de producten die we  met zorg hebben ontwikkeld en geproduceerd. ELEQ draagt bij aan de continuïteit en groei van verschillende energiebedrijven, de Nederlandse marine, industrieën, gemeenten, provincies, onderaannemers en lichtmast- en armaturenfabrikanten. Ook producenten van transformatoren, schakelaars en generatoren vertrouwen op ons vermogen om te komen met solide oplossingen voor de uitdagingen van hun klanten.

Binnen ons uniek PDC combineren we meer dan 70 jaar kennis en ervaring met de nieuwste ontwikkeltools. Dit stelt ons in staat om de ontwikkelcyclus kort te houden, terwijl we nog steeds snel en efficiënt nieuwe producten, oplossingen en technieken produceren die bijdragen aan de veiligheid en de opbrengsten van uw organisatie.

ELEQ werkt al sinds 1993 in overeenstemming met de ISO-normen. In beide vestigingen ontwikkelen, produceren en verkopen we volgens de nieuwe ISO9001: 2015 richtlijn, waarvoor we DEKRA gecertificeerd zijn (voorheen KEMA).

Download: DEKRA (voorheen KEMA) ISO certificaat ELEQ Steenwijk B.V.
Download: DEKRA (voorheen KEMA) ISO certificaat ELEQ Kerpen GmbH

Ook heeft ELEQ Kerpen een certificaat voor een goedgekeurd kwaliteitssysteem volgens module D. We moeten geproduceerde transformatoren hiervoor inschrijven en voorzien van PTB identificatienummer.

Download: PTB certificaat ELEQ Kerpen GmbH 
Download: BeV certificaat ELEQ Kerpen GmbH

Daarnaast is ELEQ Steenwijk geaccrediteerd conform EN ISO/IEC 17025:2017. Een internationaal geaccepteerde norm welke een onafhankelijke meting garandeert.

Download: ISO 17025 certificaat ELEQ Steenwijk

 

Belangrijke informatie met betrekking tot de reikwijdte van ISO17025 Steenwijk
ISO/IEC 17025 bevat algemene vereisten voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria en is de belangrijkste ISO/IEC-norm die wordt gebruikt door test- en kalibratielaboratoria. EA-MLA is een getekende overeenkomst tussen de EA-leden waarbij de ondertekenaars de gelijkwaardigheid erkennen en accepteren van de accreditatiesystemen die door de ondertekenende leden worden beheerd, en ook de betrouwbaarheid van de conformiteitsbeoordelingsresultaten van de conformiteitsbeoordelingsinstanties.

Als klanten van ELEQ een ISO17025-certificaat willen bestellen, moet dit tijdens de bestelfase worden aangegeven en overeengekomen. ELEQ-producten worden niet standaard geleverd samen met een kalibratiecertificaat in overeenstemming met EA-MLA, tenzij anders aangegeven.

 

Belangrijke informatie met betrekking tot de reikwijdte van ISO17025 Kerpen
Ook heeft de Duitse accreditatie-instantie bevestigt dat het testlaboratorium van ELEQ Kerpen GmbH over de competentie beschikt volgens DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Het accreditatiecertificaat is op 31 januari 2022 uitgegeven met het registratienummer D-PL-21416-01-00. De tests zijn uitgevoerd volgens de normen DIN EN 61869-1:2010 (IEC 61869-1:2007), DIN EN 61869-2:2013 (IEC 61869-2:2012) en DIN EN 61869-3:2012 (IEC 61869-3:2011).

Download: ISO 17025 certificaat ELEQ Kerpen
Download: Extra informatie ISO 17025 certificaat ELEQ Kerpen

 

Educatie
De energiesector van morgen heeft slimme innovaties en een nieuwe generatie nieuwsgierige geesten nodig. Om dit te stimuleren nemen we deel aan diverse kenniscentra en sessies, zoals het IGOV kennisplatform en DutchPower. We nemen ook actief deel aan sessies om studenten in onze markt te betrekken. Een voorbeeld is de LightChallenge. Dit is een initiatief waarmee gemeenten, bedrijven en studenten samenwerken aan een project. ELEQ is ook deelnemer aan de jaarlijkse Dag van de Techniek (Day of Technology), een open dag waarop studenten worden uitgenodigd voor een rondleiding door de fabriek in Steenwijk en het verkrijgen van enige kennis van de technische sector.

Door deze inspanningen levert ELEQ een actieve bijdrage aan de energie van vandaag, maar ook aan de energie van morgen.