Generatoren

Opgewekte energie moet worden gemeten, beveiligd en verrekend (facturering). ELEQ-transformatoren.

De draaiende beweging van bijvoorbeeld de as van een windmolen is mechanische energie. Om deze mechanische energie om te zetten in elektrische gelijkstroom is een generator nodig. Dit transformatieproces in de generator werkt met inductie; dit is een verschijnsel dat een elektrische spanning genereert doordat een geleider in een veranderend magnetisch veld wordt gebracht. Een generator wordt vaak vergeleken met een dynamo. Een generator met transformatoren kan het potentiaalverschil van de stroom verhogen, waardoor de stroom met minimale verliezen over grotere afstanden kan worden getransporteerd.

Afhankelijk van de vereiste specificaties bieden wij een aantal standaardtransformatoren voor het beveiligen, meten en verrekenen van opgewekte energie.

Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een maatwerkoplossing voor het genereren van energie zoekt.

Laagspanningtransformatoren
Middenspanningtransformatoren
Generator transformatoren

Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Social Image Social Image Social Image

Energiecentrale

Opgewekte energie moet worden gemeten, beveiligd en verrekend (facturering). ELEQ-transformatoren.

Een energiecentrale is een grootschalig industrieel gebouw waarin energie wordt opgewekt. Er zijn twee soorten energiecentrales: sommige centrales genereren uitsluitend elektriciteit, andere zijn thermische centrales die zowel elektriciteit als warmte opwekken. De brandstof wordt eerst verbrand in een grote verbrandingsoven. Daarbij komt een enorme hoeveelheid warmte vrij, die wordt gebruikt om enorme hoeveelheden water te verwarmen tot stoom. De stoom wordt sterk gecomprimeerd en met deze druk worden dan een of meer turbines aangedreven. Doordat de turbine begint te draaien, genereert de erop aangesloten generator de stroom. De zo opgewekte energie wordt via een netwerk van hoogspanningsleidingen naar de consument getransporteerd. Ten slotte wordt de stoom die de turbines aandreef weer afgekoeld in een warmtewisselaar, waardoor de stoom weer condenseert tot water. Het water wordt teruggeleid naar de oven, waarmee de kring rond is.

Afhankelijk van de vereiste specificaties bieden wij een aantal standaardtransformatoren voor het beveiligen, meten en verrekenen van opgewekte energie. Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een maatwerkoplossing voor het genereren van energie zoekt.

Laagspanningtransformatoren
Middenspanningtransformatoren
Generator Transformatoren

Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Social Image Social Image Social Image

Elektrische schakelvelden (HV)

Energie moet worden gemeten, beveiligd en verrekend (facturering). ELEQ-transformatoren.

Een groot hoogspanningsnet waar elektrisch vermogen in alle richtingen kan worden geleid, wordt een schakelveld genoemd. Hoogspanningen en gelijke spanningen kunnen met elkaar worden verbonden door een schakelveld waarin transformatoren zijn geïnstalleerd. Al deze installaties zijn schakelbaar en worden daarom elektrische schakelvelden genoemd. Deze velden maken het mogelijk om elektrische energie te schakelen en onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken.

Afhankelijk van de vereiste specificaties bieden wij een aantal standaardtransformatoren voor het beveiligen, meten en verrekenen binnen schakelvelden.

Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een maatwerkoplossing voor het omzetten van energie zoekt.

Laagspanningtransformatoren
Middenspanning transformatoren
Bushing Stroomtransformatoren

Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Social Image Social Image Social Image

HVDC

Energie moet worden gemeten, beveiligd en verrekend (facturering). ELEQ-transformatoren.

Bij hoogspanningsgelijkstroom (HVDC) gaat het om spanningen van 20 tot 30 kilovolt. Tegenwoordig zijn er honderden zeekabelverbindingen met HVDC en deze werken erg betrouwbaar. HVDC is uiterst efficiënt voor het transporteren van grote hoeveelheden elektriciteit over lange afstanden en voor speciale toepassingen.

HVDC verbindingen kunnen zowel over land, gedolven als over de zeebodem worden aangelegd. Het transport van gelijkstroom door deze kabels gaat niet zoals bij wisselstroom door het gehele net. Wisselstroom is niet geschikt om te worden getransporteerd over grote afstanden door het zogenaamde ‘shine effect’, door inductie tussen de kabels en ook door de invloed van water. Dit water zal de weerstand van de kabel vergroten en kan uiteindelijk leiden tot warmteontwikkeling en onrendabele kabels. Daarom wordt elektriciteit over erg grote afstanden als gelijkspanning getransporteerd. Om deze gelijkspanning te transformeren zijn transformatoren nodig.

Afhankelijk van de vereiste specificaties bieden wij een aantal standaardtransformatoren voor het beveiligen, meten en verrekenen van energie. Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een maatwerkoplossing voor het omzetten van energie zoekt.

Laagspanningtransformatoren
Middenspanningtransformatoren
Bushing Stroomtransformatoren

Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Social Image Social Image Social Image

Vermogenstransformator station

Energie moet worden gemeten, beveiligd en verrekend (facturering). ELEQ-transformatoren.

Vermogenstransformatoren zijn erg belangrijk in hoogspanningsstations. Dergelijke transformatoren veranderen de hoogte van de elektrische ingangsspanning, waardoor verbindingen met uiteenlopende spanningen kunnen worden gemaakt. Vermogenstransformatoren zijn aangesloten op het hoogspanningsnet en kunnen een elektrisch vermogen van meer dan 10 MVA transformeren. Ze worden meestal in een onderstation geïnstalleerd. Meestal zijn dit driefasetransformatoren, waarvan het werkingsprincipe vergelijkbaar is met dat van een gewone transformator.

Vermogenstransformatoren kunnen beide kanten op transformeren, afhankelijk van de kant waar de ingangsspanning wordt aangesloten. Het grote voordeel van vermogenstransformatoren is het indrukwekkende hoge rendement. Bij erg grote vermogenstransformatoren wordt nagenoeg al het elektrische vermogen zonder verlies getransformeerd. Voor het rendement geldt hoe groter, hoe beter en daarom is het rendement van grote vermogenstransformatoren ook het beste.

In de vermogenstransformator wordt de energie getransformeerd naar een andere hoogte. Afhankelijk van de vereiste specificaties bieden wij een aantal standaardtransformatoren voor het beveiligen, meten en verrekenen van energie. Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een maatwerkoplossing voor het omzetten van energie zoekt.

Laagspanningtransformatoren
Middenspanningtransformatoren
Bushing Stroomtransformatoren

Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Social Image Social Image Social Image

Transformatorstation

Energie moet worden gemeten, beveiligd en verrekend (facturering). ELEQ Transformatoren.

Bij transformatorstations wordt de elektriciteit getransformeerd naar ofwel een hogere of een lagere wisselspanning. De energie die in de energiecentrale wordt opgewekt, wordt getransformeerd naar een hoogspanning. Energie wordt op deze hoge spanning naar de afnamepunten getransporteerd. Daar wordt de spanning nogmaals omlaag getransformeerd en naar transformatorstations in bijvoorbeeld woonwijken getransporteerd.

Afhankelijk van de vereiste specificaties bieden wij een aantal standaardtransformatoren voor het beveiligen, meten en verrekenen van energie. Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een andere oplossing voor het omzetten van energie zoekt.

Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Social Image Social Image Social Image

Verdeelstation

Energie moet worden gemeten, beveiligd en verrekend (facturering). ELEQ Transformatoren.

Een verdeelstation bevat één of meerdere transformatoren die worden gebruikt om middenspanning om te zetten naar laagspanning. Een verdeelstation is zowel functioneel als essentieel voor openbare energievoorzieningsdiensten. De locatie kan niet willekeurig worden gekozen en moet voldoen aan vooraf gedefinieerde locatiecriteria. Verdeelstations moeten daarnaast ook goed toegankelijk zijn en veilig en efficiënt kunnen worden onderhouden.

Tegenwoordig zien we dat ze steeds vaker worden ondergebracht in gebouwen of ondergrondse objecten. Daardoor blijft er meer publieke ruimte over en zijn ze uit het zicht verdwenen.

Afhankelijk van de vereiste specificaties bieden wij een aantal standaardtransformatoren voor het beveiligen, meten en verrekenen van energie.

Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een maatwerkoplossing voor het omzetten van energie zoekt.

Laagspanningtransformatoren
Middenspanningtransformatoren
Bushing Stroomtransformatoren

Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Social Image Social Image Social Image

Elektrische schakelvelden (MV)

Energie moet worden gemeten, beveiligd en verrekend (facturering). ELEQ Transformatoren.

Een elektrisch schakelveld, dat ook wel een schakelstation wordt genoemd, is een hoogspanningsstation dat bestaat uit een groot aantal hoogspanningscomponenten. Bij een schakelstation verandert elektrisch vermogen van richting. Een hoogspanningsstation bestaat ook uit verschillende schakelstations, zoals transformatorstations, lijnstations, koppelstations en generatorstations. Een schakelstation bestaat uit verschillende hoogspanningsverbindingen: vermogenschakelaars, scheiders die componenten van elkaar scheiden om spanningsloos te kunnen werken, aarding, stroommeters en spanningmeters. De resterende apparatuur voor bewaking, regeling en beveiliging is geïnstalleerd in gebouwen op het schakelveld. Om de richting van energie te veranderen, zijn transformatoren nodig.

Afhankelijk van de vereiste specificaties bieden wij een aantal standaardtransformatoren voor het beveiligen, meten en verrekenen van energie.

Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een maatwerkoplossing voor het omzetten van energie zoekt.

Laagspanningtransformatoren
Middenspanningtransformatoren
Bushing Stroomtransformatoren

Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Social Image Social Image Social Image

Elektrische schakelvelden (LV)

Energie moet worden gemeten, beveiligd en verrekend (facturering). ELEQ Transformatoren.

Bij een schakelstation verandert elektrisch vermogen van richting. Een schakelstation bestaat uit verschillende verbindingen: vermogenschakelaars, scheiders die componenten van elkaar scheiden om spanningsloos te kunnen werken, aarding, stroommeters en spanningmeters. De resterende apparatuur voor bewaking, regeling en beveiliging is geïnstalleerd in gebouwen op het schakelveld.

Afhankelijk van de vereiste specificaties bieden wij een aantal standaardtransformatoren voor het beveiligen, meten en verrekenen van energie.

Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een maatwerkoplossing voor het omzetten van energie zoekt.

Energie Management Lijn
Deelbare transformatoren
Meetwaardeomvormers

Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Social Image Social Image Social Image

Gemeenten

Energie meten in gemeenten

Voor gemeenten die hebben geïnvesteerd in energiebesparingsprojecten is het erg belangrijk om inzicht te hebben in het energieverbruik. Om een energieneutrale toekomst te kunnen realiseren, willen gemeenten energie opslaan en duurzame energie opwekken. Daarbij werken ze samen met hun partners: burgers, bedrijven, woningcorporaties en lokale energiebedrijven.

Ze lanceren energiebesparingsprojecten die enerzijds zijn gericht op het verlagen van het verbruik en anderzijds op het opwekken van duurzame energie die rechtstreeks aan de inwoners wordt geleverd. De duurzaamheidsambitie van gemeenten bestaat uit een energiedoelstelling en een CO2-doelstelling. Die combinatie is niet alleen goed voor het milieu, maar kan ook leiden tot een verlaging van de belastingdruk voor woningeigenaren. Om meer inzicht te krijgen, moet de energie worden gemeten.

Afhankelijk van de vragen in de markt leveren wij verschillende standaardopties, maar ook maatwerkoplossingen in de markt. Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een maatwerkoplossing voor energiemeting zoekt.

Energie Management Lijn
Laagspanningtransformatoren
Analoge meetinstrumenten

Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Social Image Social Image Social Image