Generatoren

Opgewekte energie moet worden gemeten, beveiligd en verrekend (facturering). ELEQ-transformatoren.

De draaiende beweging van bijvoorbeeld de as van een windmolen is mechanische energie. Om deze mechanische energie om te zetten in elektrische gelijkstroom is een generator nodig. Dit transformatieproces in de generator werkt met inductie; dit is een verschijnsel dat een elektrische spanning genereert doordat een geleider in een veranderend magnetisch veld wordt gebracht. Een generator wordt vaak vergeleken met een dynamo. Een generator met transformatoren kan het potentiaalverschil van de stroom verhogen, waardoor de stroom met minimale verliezen over grotere afstanden kan worden getransporteerd.

Afhankelijk van de vereiste specificaties bieden wij een aantal standaardtransformatoren voor het beveiligen, meten en verrekenen van opgewekte energie.

Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een maatwerkoplossing voor het genereren van energie zoekt.

Laagspanningtransformatoren
Middenspanningtransformatoren
Generator transformatoren

Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Social Image Social Image Social Image