Energiecentrale

Opgewekte energie moet worden gemeten, beveiligd en verrekend (facturering). ELEQ-transformatoren.

Een energiecentrale is een grootschalig industrieel gebouw waarin energie wordt opgewekt. Er zijn twee soorten energiecentrales: sommige centrales genereren uitsluitend elektriciteit, andere zijn thermische centrales die zowel elektriciteit als warmte opwekken. De brandstof wordt eerst verbrand in een grote verbrandingsoven. Daarbij komt een enorme hoeveelheid warmte vrij, die wordt gebruikt om enorme hoeveelheden water te verwarmen tot stoom. De stoom wordt sterk gecomprimeerd en met deze druk worden dan een of meer turbines aangedreven. Doordat de turbine begint te draaien, genereert de erop aangesloten generator de stroom. De zo opgewekte energie wordt via een netwerk van hoogspanningsleidingen naar de consument getransporteerd. Ten slotte wordt de stoom die de turbines aandreef weer afgekoeld in een warmtewisselaar, waardoor de stoom weer condenseert tot water. Het water wordt teruggeleid naar de oven, waarmee de kring rond is.

Afhankelijk van de vereiste specificaties bieden wij een aantal standaardtransformatoren voor het beveiligen, meten en verrekenen van opgewekte energie. Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een maatwerkoplossing voor het genereren van energie zoekt.

Laagspanningtransformatoren
Middenspanningtransformatoren
Generator Transformatoren

Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Social Image Social Image Social Image