Transformatorstation

Energie moet worden gemeten, beveiligd en verrekend (facturering). ELEQ Transformatoren.

Bij transformatorstations wordt de elektriciteit getransformeerd naar ofwel een hogere of een lagere wisselspanning. De energie die in de energiecentrale wordt opgewekt, wordt getransformeerd naar een hoogspanning. Energie wordt op deze hoge spanning naar de afnamepunten getransporteerd. Daar wordt de spanning nogmaals omlaag getransformeerd en naar transformatorstations in bijvoorbeeld woonwijken getransporteerd.

Afhankelijk van de vereiste specificaties bieden wij een aantal standaardtransformatoren voor het beveiligen, meten en verrekenen van energie. Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een andere oplossing voor het omzetten van energie zoekt.

Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Social Image Social Image Social Image