Vermogenstransformator station

Energie moet worden gemeten, beveiligd en verrekend (facturering). ELEQ-transformatoren.

Vermogenstransformatoren zijn erg belangrijk in hoogspanningsstations. Dergelijke transformatoren veranderen de hoogte van de elektrische ingangsspanning, waardoor verbindingen met uiteenlopende spanningen kunnen worden gemaakt. Vermogenstransformatoren zijn aangesloten op het hoogspanningsnet en kunnen een elektrisch vermogen van meer dan 10 MVA transformeren. Ze worden meestal in een onderstation geïnstalleerd. Meestal zijn dit driefasetransformatoren, waarvan het werkingsprincipe vergelijkbaar is met dat van een gewone transformator.

Vermogenstransformatoren kunnen beide kanten op transformeren, afhankelijk van de kant waar de ingangsspanning wordt aangesloten. Het grote voordeel van vermogenstransformatoren is het indrukwekkende hoge rendement. Bij erg grote vermogenstransformatoren wordt nagenoeg al het elektrische vermogen zonder verlies getransformeerd. Voor het rendement geldt hoe groter, hoe beter en daarom is het rendement van grote vermogenstransformatoren ook het beste.

In de vermogenstransformator wordt de energie getransformeerd naar een andere hoogte. Afhankelijk van de vereiste specificaties bieden wij een aantal standaardtransformatoren voor het beveiligen, meten en verrekenen van energie. Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een maatwerkoplossing voor het omzetten van energie zoekt.

Laagspanningtransformatoren
Middenspanningtransformatoren
Bushing Stroomtransformatoren

Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Social Image Social Image Social Image