Elektrische schakelvelden (HV)

Energie moet worden gemeten, beveiligd en verrekend (facturering). ELEQ-transformatoren.

Een groot hoogspanningsnet waar elektrisch vermogen in alle richtingen kan worden geleid, wordt een schakelveld genoemd. Hoogspanningen en gelijke spanningen kunnen met elkaar worden verbonden door een schakelveld waarin transformatoren zijn geïnstalleerd. Al deze installaties zijn schakelbaar en worden daarom elektrische schakelvelden genoemd. Deze velden maken het mogelijk om elektrische energie te schakelen en onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken.

Afhankelijk van de vereiste specificaties bieden wij een aantal standaardtransformatoren voor het beveiligen, meten en verrekenen binnen schakelvelden.

Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een maatwerkoplossing voor het omzetten van energie zoekt.

Laagspanningtransformatoren
Middenspanning transformatoren
Bushing Stroomtransformatoren

Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Social Image Social Image Social Image