Water

Waterenergie moet worden gemeten, beveiligd en verrekend (facturering). ELEQ Transformatoren.

Deze soort energie (ook wel hydro-elektrische energie genoemd) wordt opgewekt door hoogte verschillen van vallend water of de snelheid van stromend water. Meer dan 10% van de elektriciteit in de Europese Unie wordt opgewekt in hydro-elektrische installaties. Op wereldschaal is dat meer dan helft. Energie die wordt opgewekt met behulp van waterkracht is afhankelijk van de stroomsnelheid van het water. Hoe harder het water stroomt, des te meer energie ermee kan worden gewonnen.

Afhankelijk van de vereiste specificaties bieden wij een aantal standaard transformatoren voor het beveiligen, meten en verrekenen van met water opgewekte energie.

Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een maatwerkoplossing voor het omzetten van waterkrachtenergie zoekt.

Laagspanningtransformatoren
Deelbare transformatoren
Middenspanningtransformatoren

Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Social Image Social Image Social Image