Biogas

Biogasenergie moet worden gemeten, beveiligd en verrekend (facturering). ELEQ Transformatoren.

Biogas is een gasmengsel dat bestaat uit methaan en koolstofdioxide. Biogas ontstaat wanneer organisch materiaal (ook wel biomassa genoemd) zoals hout, groente-, fruit- en tuinafval, rioolwaterslib en mest gaat gisten. Biogas is een bron van duurzame energie en wordt vaak gebruikt als brandstof in warmte-krachtcentrales. Door biomassa te verbranden, kan elektriciteit en warmte worden opgewekt. Hiervan wordt zowel in energiecentrales als in afvalverbrandingsinstallaties gebruikgemaakt.

Afhankelijk van de vereiste specificaties bieden wij een aantal standaard transformatoren voor het beveiligen, meten en verrekenen van met biogas opgewekte energie.

Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden wanneer u een maatwerkoplossing voor het omzetten van biogasenergie zoekt.

Laagspanningtransformatoren
Deelbare transformatoren
Middenspanningtransformatoren

Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Social Image Social Image Social Image