17 maart 2020

Coronavirus (COVID-19)

Gegeven de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft ELEQ maatregelen genomen om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en klanten, en daarmee indirect de maatschappij, te beschermen. Het spreekt voor zich dat we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ELEQ blijft functioneren in deze bijzondere tijd.

Maatregelen
We hebben twee weken geleden besloten niet meer te reizen tussen de Duitse en Nederlandse locaties om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Ook binnen de locaties, en onze dochterondernemingen, zijn maatregelen getroffen. Onze productiemedewerkers draaien vanaf nu bijvoorbeeld in ploegendiensten en het contact tussen twee diensten wordt vermeden. Waar mogelijk werken medewerkers vanuit huis.

Ook externe bezoeken zullen we zoveel mogelijk beperken en daar waar contact is met externe mensen (zoals bij de expeditie van goederen) zullen we alle maatregelen nemen die noodzakelijk zijn.

Online, telefonisch en per email zijn wij gewoon bereikbaar.

Productie en levering
Het belangrijkste is dat onze mensen beschermd zijn en de productie gewoon doorgaat. Wat de directe impact en gevolgen gaan zijn op levertijden is nog niet in volle omvang in te schatten, maar wij zullen daaromtrent met onze klanten in contact blijven.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen per dag kijken of onze maatregelen aangepast dienen te worden. Hierbij zijn de richtlijnen van het RIVM en de overheid leidend.

Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Continent Image Social Image Social Image Social Image